Sri Lanka Railway Online seats booking
Ticket Printing Locations
Sri Lanka Railway
Online seats booking

Ticket Printing Locations


Stations Counter opening time for ticket collection Contact Number
Colombo Fort 00:00-24:00 0112432908
Maradana 07:00-19:00 0112695722
Gampha 06:00-19:00 0332222271
Veyangoda 06:00-16:00 0332287271
Polgahawela 06:00-18:00 0372243271
Peradeniya 04:00-20:00 0812388271
Kandy 03:30-20:30 0812222271
Matale 06:00-19:30 0662222271
Gampola 05:00-18:00 0812352271
Nawalapitiya 00:00-24:00 0542222271
Hatton 08:00-18:00 0512222271
Nanu Oya 07:00-23:00 0522222873
Haputale 06:00-23:00 0522268071
Ella 06:00-21:30 0572228571
Diyatalawa 06:00-22:30 0572229461
Bandarawela 05:00-22:00 0572222271
Badulla 05:00-21:00 0552222271
Wellawatte 04:30-18:00 0112585875
Mount Lavinia 04:30-18:00 0112712271
Kalutara South 06:00-18:00 0342222271
Aluthgama 06:00-18:00 0342275282
Ambalangoda 08:00-16:00 0912258271
Hikkaduwa 06:00-18:00 0912277271
Galle 06:00-18:00 0912232271
Matara 05:00-18:00 0412222271
Beliatte 14:00-08:00 0473128188
Kekirawa 00:00-24:00 0258864271
Hingurakgoda 00:00-24:00 0272246271
Polonnaruwa 08:00-16:00 0272222271
Welikanda 00:00-24:00 0253853764
Valaichchenai 00:00-24:00 0652257718
Eravur 00:00-24:00 0652240514
Batticaloa 04:30-21:00 0652224471
Galoya 00:00-24:00 0272223375
Kantale 00:00-24:00 0262234271
Thambalagamuwa 00:00-24:00 0253853765
China Bay 00:00-24:00 0253858765
Trincomalee 05:00-21:00 0262222271
Talaimannar Pier 05:00-21:00 0233232238
Talaimannar 00:00-24:00 0233232237
Kurunegala 04:00-19:00 0372222271
Anuradhapura 00:00-24:00 0252222271
Vavuniya 00:00-24:00 0242222271
Kilinochchi 06:00-16:00 0253244653
Palai 06:00-18:00 0253245525
Kodikamam 04:30-20:30 0253246066
Jaffna 05:00-21:00 0212222271
Chunnakam 05:00-22:00 0212244271
Kankesanturai 00:00-24:00 0253246526
Makumbura 06:00-18:00 0112782040